il giardino di lulù

Micronido – Ludoteca – Animazione
Via Pais Serra n.11a (cancello viola)

00139 ROMA (nuovo salario )
Tel. : +39 3516166581

Email: lulu@ilgiardinodilulu.it
https://www.facebook.com/ilgiardinodilulu

ASSOCIAZIONE MEMA
Ente gestore micronido e ludoteca
Il giardino di Lulù
PIVA16726801000
CF 96504740588